Nauwelijks verzoeken tot openbaarmaking in Waals gewest?

Wie naar de website van het Waals gewest gaat (de Fédération Wallonie-Bruxelles), kan daar de adviezen vinden die de Waalse Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten heeft gepubliceerd.

Opvallend: De laatste adviezen dateren van 2010. Het is niet duidelijk of er nadien geen uitspraken meer gedaan zijn, dat deze niet meer online worden geplaatst, of dat zij een andere locatie vonden.

Nog opvallend is dat er in elke jaargang gemiddeld zo’n 5 adviezen online staan. De benaming van de documenten doet echter vermoeden dat er veel meer adviezen werden gegeven. Worden alle adviezen gepubliceerd? Dat is niet duidelijk.

Vlaanderen heeft ook een commissie die waakt over de toegang tot bestuursdocumenten. Zij is echter een beroepsinstantie en kan zelf uitspraken doen. De Waalse pendant lijkt echter de federale wetgeving overgenomen te hebben en heeft daarom enkel adviesbevoegdheid.

Groen! wil aanpassing van de openbaarheidswetgeving door Oosterweeldossier

De Morgen meldt dat de Vlaamse partij Groen! de bestaande openbaarheidswetgeving wil aanpassen. De ecologische partij wil ervoor zorgen dat het beroepsgeheim van advocaten niet meer kan gebruikt worden als absolute weigeringsgrond om bepaalde documenten niet openbaar te maken. Het betreft hier juridische adviezen in verband met het Oosterweeldossier die zijn opgemaakt door advocatenkantoor Stibbe, en die werden opgevraagd bij de Vlaamse Regering door het burgercollectief StRaten-Generaal in het kader van openbaarheidswetgeving. Die wet voorziet een uitzondering voor documenten die onder het beroepsgeheim vallen. Vlaanderen beroept zich op die regel om de adviezen niet vrij te geven.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vindt dat alvast niet kunnen. Op een vraag van Justitiespecialist Stefaan Van Hecke (Groen!) antwoordde ze dat het volgens haar niet mogelijk zou mogen zijn om adviezen te onttrekken aan de openbaarheid, zelfs als die opgesteld zijn door een advocaat. Van Hecke zelf werkt aan een voorstel om van het beroepsgeheim een relatieve weigeringsgrond te maken. Dat wil zeggen: wanneer de eisende partij een belang kan aantonen dat groter is dan dat van het beroepsgeheim, dan moet er toch tot openbaarmaking worden overgegaan.

Volgens Van Hecke is dat belangrijk. In De Morgen stelt hij: “Als het beroepsgeheim de wet op de openbaarheid kan overvleugelen, dan zal de regering voor alle mogelijke delicate dossiers een beroep doen op een advocatenkantoor, zodat ze die dossiers niet openbaar moet maken.” Als die weigeringsgrond relatief wordt, zal de Vlaamse regering telkens een afweging moeten opmaken en een eventuele weigering omstandig moeten motiveren.

bron: De Morgen, 31 augustus 2011

Lokale afdelingen van (Jong) N-VA eisen transparanter bestuur

De Jong N-VA in Aalst en N-VA Lokeren willen meer actieve openbaarheid in hun gemeenten.
In Aalst ziet men graag de notulen van de gemeenteraadscommissies online staan, zodat er inzage is zonder dat daar eerst naar gevraagd moet worden. Burgemeester Ilse Uyttersprot zegt dat de gemeente aan een systeem werkt, maar dat het nog niet raadpleegbaar is door burgers.
In Lokeren moet het precieze tijdstip van OCMW-vergaderingen online worden geplaatst, vindt de N-VA. Die vergaderingen zijn openbaar en de partij wil dat het stadsbestuur daar dan ook open over is. Nu ontbreekt vaak nog het uur waarop de vergadering van start gaat.

(bron: Het Laatste Nieuws – 20 en 21 juni 2011)

FAVV weigert openbaarmaking inspectieverslagen

Het weekblad Knack is thuisgekomen van een kale reis met haar pogingen om inzage te krijgen in de rapporten die het Federaal Agentschap opmaakte, naar aanleiding van haar controles op horecazaken in verband met voedselveiligheid. Ondermeer door de kennelijk onredelijk grote berg werk en problemen met de privacy weigert het FAVV de verslagen vrij te geven.

Volgens woordvoerder van het FAVV Lieve Busschots zijn er ook nog geen concrete plannen om de toegang in de toekomst wel te vergemakkelijken.