Stappenplan op federaal niveau

Hoe verloopt een verzoek tot openbaarmaking van informatie?

  1. Probeer eerst informatie te vragen via een informatieambtenaar of persmedewerker op de ‘oude manier’
  2. Bij weerstand of geen antwoord: dien een verzoek in om toegang of afschrift te krijgen tot de gewenste informatie. Dit kan via mail, brief, fax, etc.
  3. De instantie heeft 30 kalenderdagen de tijd om te beantwoorden. Antwoordt men niet, dan is dit een impliciete weigering. Geeft men geen of gedeeltelijke toegang, dan moet u het volgende doen:
  4. Stuur OP DEZELFDE DAG: a) een mail met verzoek tot heroverweging naar de weigerende instantie. b) een verzoek om advies bij de Federale Commissie voor de Toegang tot bestuursdocumenten (CTB). Zij sturen jou en de instantie in kwestie een advies door.
  5. De Commissie geeft binnen de 30 dagen een advies, al kunnen ze een bijkomend uitstel vragen van 15 dagen.
  6. Dat advies is op zich is niet bindend, maar geeft normaliter wel aan wat de instantie volgens de wet hoort te doen.
  7. Blijft de instantie (delen van) documenten weigeren, dan moet je helaas naar de Raad van State. Die oordeelt of de blijvende weigering terecht is of niet, en kan die weigering vernietigen. Op dat moment moet helaas opnieuw een procedure opgestart worden. (zie stap 1)
  8. Bevat het door jou gezochte document milieu-informatie (wat is milieu-informatie?), dan moet je geen heroverwegingsverzoek sturen. Je stuurt ook geen vraag om advies, maar veeleer een verzoek tot het instellen van een beroep naar de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieuinformatie (BTM). Zij hebben wel beslissingsbevoegdheid en kunnen de opgeëiste documenten op eigen initiatief overmaken aan de aanvrager.

Vermoed je dat het door jou gezochte document zowel milieu- als niet-milieu-informatie bevat, verstuur dan zowel het verzoek tot heroverweging en het verzoek om advies (niet-milieu-informatie) als een verzoek tot het instellen van een beroep (milieu-informatie) naar de desbetreffende diensten.