Nauwelijks verzoeken tot openbaarmaking in Waals gewest?

Wie naar de website van het Waals gewest gaat (de Fédération Wallonie-Bruxelles), kan daar de adviezen vinden die de Waalse Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten heeft gepubliceerd.

Opvallend: De laatste adviezen dateren van 2010. Het is niet duidelijk of er nadien geen uitspraken meer gedaan zijn, dat deze niet meer online worden geplaatst, of dat zij een andere locatie vonden.

Nog opvallend is dat er in elke jaargang gemiddeld zo’n 5 adviezen online staan. De benaming van de documenten doet echter vermoeden dat er veel meer adviezen werden gegeven. Worden alle adviezen gepubliceerd? Dat is niet duidelijk.

Vlaanderen heeft ook een commissie die waakt over de toegang tot bestuursdocumenten. Zij is echter een beroepsinstantie en kan zelf uitspraken doen. De Waalse pendant lijkt echter de federale wetgeving overgenomen te hebben en heeft daarom enkel adviesbevoegdheid.

Leave a Comment